Home » מיזרחית להיטים » דודו אהרון – משהו קורה פה להורדה

דודו אהרון – משהו קורה פה להורדה

דודו אהרון – משהו קורה פה להורדה

אצלי הלילה עוד צעיר
עושה סיבוב בכל העיר
עזבו אותי משאלות
עכשיו אני מתחיל לחיות

והלילה… הולך ליפול על החיים
וזאת ממול זה בול מתאים

משהו קורה פה
עושה לך עיניים
מרים לך לחיים
הלב שוב דופק

תרגישי ת׳קצב
עזבי את העצב
ת׳לילה הזה
לא נשכח בחיים

עושה לך סלפי, משתגעים
דקה לפני שכבר עוזבים
אז מה את אומרת ניקח לנו מונית
אני שיכור ואת מיצית
את הלילה…
הולכים ליפול על החיים
מחר נקום על הפנים

משהו קורה פה
עושה לך עיניים
מרים לך לחיים
הלב שוב דופק

תרגישי ת׳קצב
עזבי את העצב
ת׳לילה הזה
לא נשכח בחיים
והלב… שוב דופק
והלב… שוב דופק

דודו אהרון – משהו קורה פה להורדה


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *